Monitor Ouderenzorg van start

 
Monitor Ouderenzorg van start
Aan het eind van 2021 hebben wij gevraagd of leden zich wilden melden die mee willen doen aan de monitor Ouderenzorg. Het gaat dan om praktijken die een speciale functionaris daarvoor hebben aangesteld. Met de verlaging van ouderenzorg waar toen nog sprake van was, wilden we weten of die nog wel betaalbaar zou blijven.

Meer dan twintig praktijken hebben zich gemeld en die hebben allen een mail gekregen met een handleiding. We hopen voor de zomer een beeld te hebben wat hieruit komt, zodat als de discussie opnieuw start, wij kennis hebben die de zorgverzekeraar niet heeft.

Elders in het Zilveren Kruis gebied wordt de POH-S monitor om gelijke redenen ook in gang gezet.

Mocht u zich eerder niet hebben aangemeld voor de monitor Ouderenzorg, maar daar nu toch aan willen meedoen en u heeft een speciale functionaris die belast is met ouderenzorg dan kunt u zich nog aanmelden via huisartsenkringfriesland@lhv.nl