Monitor Ouderenzorg: het vervolg en oproep

 
Monitor Ouderenzorg: het vervolg en oproep
Toen per 01-01-2022 het tarief voor ouderenzorg verlaagd zou worden, is er in Friesland een monitor ouderenzorg opgezet voor praktijken die specifiek voor ouderenzorg personeel in dienst hebben. De vraag was of onder de voorwaarden van het ZK contract dit personeel dan nog wel te betalen zou zijn uit de bijdrage van de zorgverzekeraar en de declaraties. In dit bericht de eerste uitkomsten en het vervolg.

De meting over de eerste drie maanden van 2022 bevestigen onze vermoedens dat het personeel zichzelf in de meeste gevallen niet volledig kan terugverdienen. Het aantal deelnemers aan de monitor is echter niet hoog, 10 praktijken. Daarom hebben we besloten om de meting voort te zetten, in de hoop dat de praktijken die al meedoen dat blijven doen en misschien nieuwe praktijken alsnog besluiten mee te gaan doen. Daarnaast zullen we de uitkomsten natuurlijk ook delen met de zorgverzekeraar, zodat we voordat het nieuwe beleid geschreven wordt tenminste helder hebben gemaakt wat de gevolgen zijn als er geen rekening wordt gehouden met de specifieke Friese situatie.
Het is met name interessant wat er in de zomermaanden gebeurt als de invloed van de vakantie merkbaar wordt.

Om de meting over kwartaal 2 en kwartaal 3 mogelijk te maken zijn nog kleine aanpassingen nodig in het formulier. Ieder die al meedeed krijgt een aparte mail wanneer het formulier gereed is en er ingevuld kan worden. Als je personeel in dienst hebt, dat zich alleen richt op ouderenzorg, en je wilt alsnog meedoen, stuur dan een mail naar  huisartsenkringfriesland@lhv.nl , je krijgt dan nadere uitleg hoe je mee kunt doen.

Namens het overlegteam,
Karin Groeneveld.