Landelijk Gebruikersforum ZorgDomein (LGF)

 
Landelijk Gebruikersforum ZorgDomein (LGF)
Het LGF bestaat uit een landelijke vertegenwoordiging van huisartsen, vaak de CMIO’s (Chief Medical Information Officer) die 2 of 3 keer per jaar samenkomen met ZorgDomein om de ontwikkelingen in de regio’s en binnen ZorgDomein met elkaar te bespreken. Op dit moment is er geen afvaardiging die vanuit de regio Friesland deelneemt.

Aangezien er binnen de regio Friesland nog geen CMIO is aangesteld, is er de volgende vraag vanuit het LGF: ‘Welke huisarts, met affiniteit voor ICT, is beschikbaar om de regio Friesland binnen het LGF te vertegenwoordigen?’. 
Op de website is meer informatie te vinden en daar kan een geïnteresseerde huisarts zich eventueel ook direct aanmelden.