Kwaliteitskader POH GGZ aangevuld

 
Kwaliteitskader POH GGZ aangevuld
In mei 2018 heeft het bestuur een addendum op het kwaliteitskader POH-GGZ Friesland vastgesteld. Dit addendum is specifiek voor de POH GGZ Jeugd. Hieronder geven we een korte toelichting.

Eind juni 2017 kwamen op uitnodiging van ROS Friesland vertegenwoordigers van huisartsen, gemeenten en jeugdzorgaanbieders bijeen om te praten over het onderwerp POH GGZ voor de jeugd. Goede laagdrempelige zorg aan  jeugdigen is gebaat bij samenwerking. Een POH-GGZ kan een belangrijke rol hierbij spelen. De groep kwam tot de conclusie dat een addendum op het kwaliteitskader POH-GGZ Friesland voor jeugdige patiënten nodig was. U kunt het goedgekeurde addendum en het oorspronkelijke kwaliteitskader POH GGZ lezen door de links te volgen.

Namens de huisartsen heeft kaderhuisarts Ietje de  Vries een grote bijdrage geleverd aan dit addendum. We zijn haar dankbaar voor haar inzet.