Kring sluit herziene raamovereenkomst voorbehouden handelingen met regionale Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT-instellingen) namens u

 
Kring sluit herziene raamovereenkomst voorbehouden handelingen met regionale Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT-instellingen) namens u
De handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging en verzorging is vorig jaar herzien. We hebben eerder hierover bericht. Heeft u dit bericht gemist? Wij zetten de belangrijkste informatie nog eens voor u op een rij.

Wat is nieuw in deze herziene handleiding?

  • Minder administratieve lasten: uitvoeringsverzoeken zijn alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen (bijv. het geven van injecties), niet meer bij risicovolle handelingen (bijv. het toedienen van sondevoeding).
  • De opdracht is vormvrij: in de praktijk vindt de opdracht met een uitvoeringsverzoek vaak schriftelijk plaats. Door de herziening is het ook mogelijk een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht aan de uitvoerende zorgverlener. Deze vorm van opdrachtverstrekking is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

We nemen u werk uit handen
Om te voorkomen dat elke huisarts met verschillende instellingen een raamovereenkomst moet sluiten voor de uitvoering van voorbehouden handelingen en om u werk uit handen te nemen, sluit de kring deze overeenkomsten voor u. Dit hebben we al eerder gedaan in 2013/2014. Onlangs hebben wij de VVT-instellingen die actief zijn in het werkgebied van de kring aangeschreven met het verzoek de herziene raamovereenkomst met ons te sluiten. Deze raamovereenkomst geldt niet alleen voor LHV-leden, maar voor alle huisartsen die vallen binnen het werkgebied van de kring.

Tot de nieuwe raamovereenkomst is gesloten, blijft de huidige raamovereenkomst uit 2014 van kracht. Op de kringwebsite kunt u zien met welke VVT-instellingen de kring een raamovereenkomst heeft gesloten. Deze lijst zal telkens geüpdate worden.

Meer informatie over dit onderwerp leest u op de LHV-website.