Kring ontzorgt: kosten tolken voor patiënten met verblijfsvergunning vergoed

 
Naar aanleiding van het probleem rondom het ontbreken van een tolkenvergoeding voor niet Nederlands sprekende patiënten met een verblijfsvergunning is aan de kring een subsidieaanvraag toegekend door Stichting Fonds de Gavere. Deze subsidie van €2.500,- is door huisartsen te gebruiken om de inzet van een tolk door de huisartsen te kunnen faciliteren.

Met ingang van 14 juli 2016 (vandaag) kunt u met gebruik van code 437471 kosteloos gebruik maken van de telefonische tolkenservice van TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland) ten behoeve van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Wie kan gebruik maken van deze regeling?
Deze regeling geldt voor alle huisartsen (en diens POH/assistente) werkzaam in het werkgebied van LHV-huisartsenkring Friesland met uitzondering van huisartsen werkzaam in Leeuwarden. Huisartsen werkzaam in Leeuwarden hebben al een regeling tolkenvergoeding via het Leeuwarder Fonds Achterstandswijken (LFA), om die reden worden zij van deelname aan deze regeling uitgesloten.

Voor welke patiënten is deze regeling bedoeld?
De regeling kan alleen ingezet worden voor vluchtelingen met een verblijfvergunning. Vluchtelingen met een verblijfvergunning beschikken niet over een RZA-zorgpas. Kosten voor vluchtelingen zonder een verblijfvergunning worden vergoed door VWS.

Beschikbaar budget
Het budget ten behoeve van deze regeling is afkomstig van Stichting Fonds de Gavere. Deze stichting heeft een subsidie van €2.500,- beschikbaar gesteld aan de kring. Zo is het voor de kring mogelijk om deze regeling in het leven te roepen. Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkdienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Hoe werkt het?
Het enige wat u (of uw POH/assistente) hoeft te doen, is de volgende stappen te volgen:

  • U belt met TVcN (088 - 255 52 22); vervolgens voert u de klantcode in van de kring:437471
  • U kiest voor optie 2 en daarna voor optie 1 (direct een tolk aan de telefoon)
  • U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:
    • Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
    • Postcode en huisnummer van praktijkadres.

U heeft in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het LHV-kring Friesland (437471) ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.

Interesse in de regeling?
Wenst u gebruik te maken van deze regeling? Dan verzoeken we u vriendelijk om de bijlage Regeling tolkenvergoeding Friese Huisartsen goed door te nemen en kenbaar te maken bij uw assistente.