Klaar voor contracteren in 2018?

 
Klaar voor contracteren in 2018?
Na de problemen in 2016 rond contracteren, heeft De Friesland toegezegd per 2018 over te gaan naar een landelijk contracteersysteem. Uit gesprekken blijkt dat er nog wordt nagedacht hoe een en ander moet worden ingericht bij De Friesland. Dit nieuwe systeem heeft echter ook gevolgen voor de administratie van de huisartsen. Hoewel we dus nu niet kunnen zeggen wanneer er duidelijkheid ontstaat, roepen we u op om alvast zelf een paar administratieve zaken op orde te brengen als ze dat nog niet zijn. Lees verder wat u nu al kunt doen.

 

De eerste controle is of uw registratieve gegevens als huisarts en voor de praktijk juist geregistreerd staan. Het gaat dan hier om uw AGB code en de daarbij geregistreerde gegevens. U kunt dit nalezen op de website van Vecozo  en als u over een Vecozo certificaat beschikt hierin wijzigingen aanbrengen. Weet u niet of u zo een certificaat heeft? U kunt ook de AGB website bezoeken en via een webformulier uw wijzigingen doorgeven.

De tweede controle is die bij de
Kamer van Koophandel. Staat de tekenbevoegde gebruiker vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Maak dit eventueel in orde. Dit wordt gecontroleerd door Vecozo als u een aanvraag voor de Contracteermodule indient. De tekenbevoegde is namelijk de enige persoon die namens uw organisatie contractvoorstellen mag accepteren of weigeren.

De genoemde twee acties zijn randvoorwaardelijk om als het project doorgaat, de juiste autorisaties voor het computersysteem te kunnen aanvragen. Maar ook als het project vertraagd zou worden is het nuttig deze twee acties uit te voeren. Zodra we van DFZ horen of het project doorgaat, krijgt u daarover bericht. Vorig jaar leidde gebrek aan tijd in de Menzis regio’s tot problemen. Laat u niet verrassen en voer deze twee acties zo snel als mogelijk uit.