Kerstbrief van de voorzitter

 
Kerstbrief van de voorzitter
Het jaar 2019 zit er alweer bijna op. Tijd om de balans op te maken. Voor mij niet nu alleen over het afgelopen jaar, maar ook over de afgelopen (bijna) 8 jaar waarin ik uw voorzitter mocht zijn. In maart 2020 neem ik afscheid van het bestuur van de FHV, van LHV-ledenraad en van alle medewerkers van het LHV-regiokantoor, Dokterszorg en ROS, die ons Kringbestuur in de afgelopen jaren zo geweldig ondersteund hebben.

Met trots kijk ik terug op wat we voor elkaar hebben gekregen. Friesland is vaak een voorloper geweest in huisartsenland, op vele fronten. Onze kracht heeft altijd gelegen in samenwerken: met elkaar, met onze collega’s in de ziekenhuizen, GGZ- en andere instellingen, met paramedici, thuiszorg, provincie, gemeenten, GGD, laboratoria en, waar het kon, ook met onze Friese zorgverzekeraar.

Als Kringvoorzitter ben ik echter het meeste trots op onze Ledenraad. Zowel met een grote opkomst als met constructief vergaderen, liet u zien dat het huisartsenvak u aan het hart gaat.  Met u samen plannen maken, uitwerken en uitvoeren, is de basis geweest voor vele successen. Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid en inbreng, persoonlijk of via uw Hagro- of Wagro-vertegenwoordiger.

 Voor mijzelf zijn de laatste acht jaren leerzaam en uitdagend geweest. Als onervaren bestuurder nam ik in juni 2012 het voorzitterschap over in een tijd van grote conflicten met onze Friese verzekeraar en landelijk met VWS. Onverwacht keerde het tij al snel en kreeg de huisarts de wind in de rug en maakten we plannen om de huisartsenzorg nog beter te maken.  Spoedpleinen, praktijkmanagement, anderhalvelijnszorg, ICT, jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ  werden in Friesland voortvarend ontwikkeld.  Even onverwacht echter veranderde de zorgverzekeraar na een paar jaar van koers, het moest alleen maar goedkoper, en werden we meer uw belangenbehartiger. Als Kring hebben we goed kunnen inspelen op die steeds veranderende omstandigheden en toch uw belangen kunnen behartigen en onze eigen plannen kunnen uitwerken. Ook als huisarts realiseer ik mij dat de huisartsenwereld verandert en dat de gevolgen daarvan uiteindelijk doordringen in mijn spreekkamer. Plannen die in 2012 nog ver weg leken, zijn inmiddels realiteit geworden op de werkvloer.

We hebben veel bereikt en toch is er ook veel niet goed gegaan. Overbelasting bij veel collega’s, opvolgingsproblemen en onzekerheid over de toekomst zijn nu de thema’s waarover het gaat. Toch houd ik vertrouwen in de toekomst. De huisarts blijft de spil van de gezondheidzorg in Nederland. Voor alle ontwikkelingen in ons zorgstelsel is medewerking en inzet van de huisartsen nodig. De patiënten staan achter ons en het tij zal, misschien al snel, weer keren.

Positieve gezondheid zal het devies voor de komende jaren worden. De patiënt krijgt meer de regie en de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. De huisarts zal daar een belangrijke rol in gaan spelen. Het is dus zaak om als huisarts zelf vitaal en gelukkig te blijven met voldoende balans in betekenisvol werk, door zelf gezond te leven, meer te bewegen en door ons te omringen met mensen die ons energie geven.

Regionalisatie, samenwerken in onze eigen regio’s met huisartsen, specialisten, thuiszorg en gemeentes, om integrale zorg aan onze patiënten te leveren, is inmiddels een onomkeerbaar proces. Laten we daarbij als Friese huisartsen elkaar niet uit het oog verliezen en de rijen sluiten om samen de toekomst van ons vak vorm te geven. Het bestuur is er klaar voor!

Elzelyne Balkema kwam in het najaar in onze gelederen versterken. Met Karin Groeneveld, Jet van Leeuwen, Mirjan Talsma, Annemarie Poen en Dave van den Bremer hebben we ervaren huisartsen uit alle regio’s, zowel praktijkhoudend  als niet-praktijkhoudend. Het bestuur is daarmee een goede afspiegeling van alle Friese huisartsen. Ik hoop dat we mogen blijven rekenen op uw steun en dat we samen met u verder bouwen aan een positieve gezondheid voor u en voor onze patiënten.

Op dinsdag 7 januari 2020 is de eerste gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de FHV en Dokterszorg. We hebben allen het afgelopen jaar in de diensturen intensief samengewerkt met assistentes, triagisten, chauffeurs en PA-ers van onze Dokterswacht. De mensen van Ketenzorg stonden steeds klaar met raad en daad. Doktersdiensten leverde ons praktijkmanagers en ging op zoek naar nieuwe huisartsen en de Doktersacademie organiseerde vele mooie nascholingen voor onze assistentes, POH-ers en voor onszelf.

U bent allen van harte uitgenodigd om met de medewerkers van Dokterszorg het nieuwe jaar in te luiden en uw waardering uit te spreken voor hun harde werken in het afgelopen jaar. De uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie treft u hier aan.

Ik wens u fijne feestdagen en nog vele mooie jaren als huisarts in Friesland.

Namens het bestuur van de FHV,

Bart Maats, voorzitter