Inzet Continuïteit Huisartsenzorg Friesland

 
Tijdens de laatste ledenraad heeft Karin Groeneveld een presentatie gegeven over de activiteiten op het terrein van continuïteit huisartsenzorg in Friesland. Ter voorbereiding op de bijeenkomst bij De Friesland Zorgverzekeraar van 27 maart aanstaande hebben FHV, Dokterszorg en ROS Friesland de activiteiten gebundeld. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij aangeven wat er volgens ons nodig is om de continuïteit van huisartsenzorg te borgen. Kernpunt daarin is het zichtbaar samenbrengen van alle initiatieven en activiteiten nodig voor de startende én de stoppende huisarts. Dit kan naar ons inzicht via een (digitaal) platform. U hoort binnenkort meer over de lancering van dit platform.