Input voor de volgende cao Huisartsenzorg

 
 
In de laatste Kringledenraad van 7 december jl. is een terugkoppeling gegeven van de input voor de nieuwe CAO Huisartsenzorg.

In de reacties op de enquête  wordt aandacht gevraagd voor flexibiliteit en scholingsrechten. De aanwezigen tijdens de ledenraad herkenden zich in de constateringen. Mocht u nog een toevoeging willen uiten, dan graag zo spoedig mogelijk via huisartsenkringfriesland@lhv.nl .