Informatiesessies Friesland Voorop en Afdelingsbijeenkomsten Huisartsenkring Friesland

 
In november zijn 2 verschillende bijeenkomsten gepland om na te denken en mee te praten over de toekomst van de huisartsenzorg in Friesland.

Informatiesessies Friesland Voorop 14 en 19 november

De vijf algemene Friese ziekenhuizen en het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen), een afvaardiging van de LHV-Huisartsenkring Friesland, Zorgbelang Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar hebben het initiatief genomen om gezamenlijk het zorglandschap in Friesland voor de toekomst goed in te richten. Hierbij staat de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid nu en in de toekomst centraal. Dit gebeurt vanuit het samenwerkingsverband 'Friesland Voorop'.

Wat is de actuele stand van zaken bij Friesland Voorop? Wanneer gaat de Friese burger hier iets van merken? In hoeverre verandert mijn werk als huisarts door Friesland Voorop? Friesland Voorop deelprogramma 1e lijn en De Friesland Zorgverzekeraar organiseren een interactief en informatief programma waarbij veel gelegenheid is tot vragen stellen en bovengenoemde vragen worden beantwoord. In december worden in soortgelijke sessies de inwoners van Fryslân over de ontwikkelingen rondom Friesland Voorop geïnformeerd.

Het is voor u dus belangrijk om voor die tijd goed op de hoogte te zijn van de plannen. Donderdag 14 en dinsdag 19 november vinden deze bijeenkomsten plaats. De bijeenkomst duurt maximaal 2 uur en staat onder leiding van Maria Henneman.

Afdelingsbijeenkomsten Kring 20 en 27 november

Wat heeft u nodig voor het invullen van de toekomst van uw praktijk? Waar liggen de uitdagingen en de kansen? Vraagt u zich af welke veranderingen het meeste effect hebben op uw praktijkvoering? Op welke wijze kunt u zich hierop voorbereiden, samen met uw collega's? Deze vragen willen de afdelingen en Kringbestuur op 20 en 27 november a.s. graag met u bespreken.

De bijeenkomst over uw eigen praktijk en de invulling voor de toekomst staat onder leiding van uw eigen voorzitters (afdeling en Kring) en duurt tot plm. 21.30 uur. Er wordt een actieve inbreng van iedere deelnemer gevraagd.

Waar en wanneer; voor beide bijeenkomsten kunt u zich aanmelden.

 

Informatiesessies Friesland Voorop

Donderdag, 14 november, vanaf 17.30 uur bij De Friesland Zorgverzekeraar, Harlingertrekweg 53 in Leeuwarden
of
Dinsdag, 19 november, vanaf 17.30 uur in het Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstraboulevard 21 (ingang J, parkeren P4) in Heerenveen.

Afdelingsbijeenkomsten Kring over uw eigen praktijk

Woensdag, 20 november, vanaf 17.30 uur in Grand Hotel Post Plaza, Tweebaksmarkt 25-27 te Leeuwarden
of
Woensdag, 27 november, vanaf 17.30 uur in het Antonius Ziekenhuis (zaal 4), Bolswarderbaan 1 te Sneek

Invulling van de bijeenkomsten

De bijeenkomsten over Friesland Voorop (14 en 19 november) zijn in nauwe samenwerking tussen Huisartsenkring en het programmabureau Friesland Voorop deelprogramma 1e lijn vormgegeven. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle huisartsen in Friesland. Het biedt de mogelijkheid om op interactieve wijze goed kennis te maken met het programma Friesland Voorop

De Afdelingsbijeenkomsten (20 en 27 november) zijn een initiatief van uw afdeling en de Kring. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor u als huisarts om met uw collega's kennis te nemen van veranderingen en om aan te geven waar u behoefte aan heeft om deze veranderingen vorm te geven.