Indexering in 2022 – gevolgen

 
Indexering in 2022 – gevolgen
Zoals wellicht bekend, heeft de Rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld voor de stijgende personeelstarieven in de zorg. Ook huisartsen zullen dat geld krijgen door een verhoging van indexering. Het is echter nog een klus om dat voor elkaar te krijgen.

De bekendmaking van nieuwe indexatiebedragen gebeurde in oktober 2021. Het gaat dan niet alleen om de stijgende loonkosten van personeel, maar ook om herziening van het te lage indexpercentage dat per 1 juli was afgegeven. Zorgverzekeraars  en Vecozo hebben echter laten weten dat inregelen van alle nieuwe tarieven per 01-01-2022 niet haalbaar blijkt te zijn. Dat werd pas bekend toen het een voldongen feit was. De LHV is er niet over te spreken dat zij niet eerder bij dit proces is betrokken

Het gevolg is dat de NZa nu eenzijdig de oude tariefbeschikking van juli opnieuw geldig heeft verklaard, voor een periode van drie maanden. Vanaf april 2022 gelden dan nieuwe tarieven waarbij ook het gemis over het eerste kwartaal in een hernieuwde berekening van het juiste indexatiebedrag wordt meegenomen. Voor de praktijken heeft dit gevolgen.

Allereerst zal in maart opnieuw het contract doorlopen en geaccepteerd moeten worden. Dit is de werkwijze die garandeert dat de nieuwe tarieven juist worden geregistreerd en worden doorgegeven aan verre zorgverzekeraars. Er is nog overleg op landelijk niveau over andere uitvoeringsaspecten. De inzet is dat als u per april de nieuwe inschrijftarieven gaat declareren, dit zonder administratieve lasten en zonder problemen verloopt. Zodra er meer informatie vrijkomt, zullen we dit op Haweb met u delen.