Hulpmiddelen meldpunt beschikbaar

 
Hulpmiddelen meldpunt beschikbaar
In Friesland worden de hulpmiddelen niet ingekocht door De Friesland, maar door Zilveren Kruis die daarvoor een landelijk inkoopbeleid heeft. Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een nieuw hulpmiddelenbeleid voeren. De levering van Diabetes-, Incontinentie- (inclusief katheters) en Stomamateriaal alsmede van Verband middelen en speciale Voeding (kortweg DISVV) wordt ondergebracht bij groothandels, en niet meer bij apotheken.

Volgens afspraak met Zilveren Kruis gaan we dit monitoren. Wat houdt dat in?

Gesprekken hebben nog geen resultaat gehad
Uit het hele land komen protesten tegen dit beleid, dat de lokale structuren afbreekt, patiënten  in verwarring brengt en voor administratieve lasten zorgt.

Het Overlegteam Huisartsen Zilveren Kruis heeft al in een vroeg stadium gesprekken gevoerd over dit nieuwe beleid, maar Zilveren Kruis heeft niet willen inzien wat de effecten zijn en hoe dit uitstraalt naar patiënten, huisartsen en apothekers. Dat geldt ook voor andere onderdelen van het beleid rond extramurale farmacie.

Wel afspraken rond een meldpunt
Voor de hulpmiddelen heeft Zilveren Kruis wel ingestemd met de opzet van een meldpunt voor de eerste zes maanden in 2021 zodat we duidelijk kunnen aangeven waar er gerepareerd moet worden.

Dit meldpunt is al vanaf 17 december beschikbaar. U kunt het  vinden door de volgende link aan te klikken: https://hetroergaatom.lhv.nl/hulpmiddelen-zilveren-kruis-groothandels-ipv-apotheek

Het is een invulformulier waarin u zowel een misstand (klacht) als een goed voorbeeld (compliment) kunt registeren. Als u na invullen van het formulier de knop Indienen  gebruikt, ontvangt u een kopie van het ingediende formulier als ontvangstbevestiging op het ingevulde emailadres.
We verzamelen alle meldingen en maken na zes maanden een analyse die we publiceren en met Zilveren Kruis bespreken. Gedurende deze eerste zes maanden van 2021 kunt u de link hierboven zo vaak invullen als u nodig vindt.

Oproep 
We roepen u op om alle gevallen te melden. Alleen dan kunnen we, samen met andere partners, dit beleid beïnvloeden.