Huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen speerpunt kring

 
Goede huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen is een steeds terugkerend aandachtspunt voor het kringbestuur. En ook de Friese huisartsen zijn enthousiast bezig om meer kennis en vaardigheden te ontwikkelen, getuige de grote belangstelling voor de cursus van LAEGO en de Doktersacademie over dit onderwerp.

We hebben ook een Friese HAweb groep ”LHV Kring Friesland - Ouderenzorg“ opgericht en iedereen is welkom om zich daar aan te melden. We willen graag laagdrempelig ervaringen en ideeën uitwisselen.

De allerhoogste prioriteit van het kringbestuur is nu het stimuleren en faciliteren van Advance Care Planning (ACP) of wel het aangaan van een gesprek over eventuele wensen rondom het levenseinde met de zeer kwetsbaren en die (niet)behandelwensen vastleggen èn overdragen. Vooral bij de dokterswacht is er te vaak onvoldoende bekend. Graag ook op dit onderwerp via HAweb jullie input en commentaar.