Huisartsenrooster 2022

 
Huisartsenrooster 2022
In januari 2021 is op verzoek van de Ledenraad FHV door DWF gestart met de opdracht om de diensten van de huisartsen te herzien. In 2021 heeft een werkgroep zich hierover gebogen.

Ondanks de enorme inzet van de werkgroep ligt er nog niet een concreet plan voor het huisartsenrooster. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Concreet houdt dit in dat in het rooster van 2022 geen veranderingen worden doorgevoerd. Lees [hier] voor een uitgebreide toelichting