Huisarts gezocht! Bijeenkomst Kindermishandeling op 23 juni in Drachten

 
Op 23 juni a.s. in Drachten (Karnemelklooster, van 14.00 – 16.30 uur) organiseert de Taskforce kindermishandeling in Noord-Nederland een vervolgbijeenkomst met bestuurders en ‘het veld’, waar concrete acties zullen worden vastgesteld op het gebied van preventie, signalering en het stoppen/beperken van de schade van kindermishandeling. Dit alles is de context van transitie Jeugdzorg.

Welke Friese huisarts wil de beroepsgroep op deze werkbijeenkomst vertegenwoordigen? De voorkeur gaat uit naar een huisarts die affiniteit heeft met het thema. 

Nadere informatie kunt u hier vinden. 

Bent u bereid deze bijeenkomst bij te wonen namens de Friese huisartsen? 
Meld u dan per mail aan bij de kring.