Huisarts en gemeente: VIR

 
Huisarts en gemeente: VIR
Onlangs is er via een lid van onze kring een vraag bij het bestuur binnengekomen over de Verwijsindex Fryslân. Aanleiding was een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Dat is de Friese versie van de Verwijsindex voor risicojongeren, kortweg VIR genaamd. De kern is dat alle betrokken zorgverleners bij een risicojongere zich in een systeem registreren en dat als er meerdere personen zijn, zij contact met elkaar opnemen. Gemeenten hebben er voorlichtingsbijeenkomsten over gehouden. Hieronder geven wij een toelichting en het oordeel van de LHV.

De VIR is een landelijk systeem. Het bestaat al sinds 2010. Er is geen plicht voor de huisarts om hier aan mee te doen. Wij hebben een mogelijke deelname voorgelegd aan de LHV. Na overleg met LHV-juristen is het bestuur van mening dat een huisarts hier geen voordeel bij heeft.

Het eerste bezwaar is dat u niet zomaar mag melden dat een patiënt bij u onder behandeling is. Dat kan alleen als de patiënt u daarvoor expliciete toestemming geeft. Ook het delen van gegevens over behandeling kunt u niet zomaar doen, u moet er dan ook zeker van zijn dat het gaat om een medebehandelaar. Een tweede bezwaar is dat de huisarts er niet zeker van kan zijn dat hij hoort wie nog meer betrokken is bij zijn patiënt.  En ligt er een reële behoefte bij de huisarts om daar dan mee te gaan overleggen?
 Lees eventueel ook het
standpunt van de KNMG over de VIR.

Mocht u nadere vragen hebben, dan kunt u die richten aan
huisartsenkringfriesland@lhv.nl.