Huisarts en gemeente: inzet van Zorgdomein

 
Huisarts en gemeente: inzet van Zorgdomein
Aan het eind van 2017 hebben Kring en LHV-bureau in een gesprek met Sociaal Domein Friesland weten te voorkomen dat huisartsen bij verwijzing van Jeugd GGZ, verwijsprofielen zouden moeten aanleveren. De druk blijft echter, omdat de gemeente Leeuwarden met tekorten moet werken op jeugdzorg. Tegelijkertijd is er een plan om de contacten met de huisarts en wijkteam te vereenvoudigen.

In februari 2018 is er contact geweest met Stichting Partoer die in opdracht van sociale wijkteams onderzoekt hoe huisarts en sociaal wijkteam beter op elkaar kunnen aansluiten. Het contact met deze stichting heeft ertoe geleid dat er nu een plan in opzet is om dit te gaan doen met Zorgdomein. De wijkteams worden dan zichtbaar in Zorgdomein en de huisarts kan voor sociale problematiek zo eenvoudig naar het wijkteam verwijzen.

Dit plan zal worden besproken met de Provincie Friesland om te zien of hier financiering voor te vinden is. Omdat alle betrokkenen positief oordelen, zijn de verwachtingen gespannen. Als u het hoofdlijnenakkoord gelezen heeft, dan wordt daar gesproken over de juiste zorg op de juiste plaats. Met dit plan zou daar een bijdrage aan geleverd kunnen worden. De patiënt heeft er baat bij als hij direct juist naar de juiste hulpverlener verwezen wordt. Huisartsen hoeven dan niet meer te weten welke wijkteams er zijn en waar de grenzen daartussen lopen.

Het plan is niet nieuw in Nederland. In Valkenswaard zijn er al gelijke plannen gerealiseerd met goede resultaten. Ook in Friesland is het plan al eens eerder naar voren gekomen. U kunt hierover lezen in het juni nummer van De Dokter (pagina 8-11). Sociale wijkteams behandelen echter wel andere problematiek dan alleen Jeugd GGZ. Ook in de gesprekken die nog lopen over verwijzingen rond Jeugd GGZ komt werken met Zorgdomein nadrukkelijk naar voren. We hopen u in het najaar meer te kunnen vertellen over de voortgang van de inzet van Zorgdomein in het sociale domein.

Mocht u voor contact met de sociale wijkteams graag een proef draaien als zij met Zorgdomein willen gaan werken, dan vragen wij u zich te melden bij
huisartsenkringfriesland@lhv.nl