Hoofdlijnenakkoord

 
Hoofdlijnenakkoord
Naast het opstellen van een visie is het bestuur ook bezig met de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord 2021. Eerder is al gemeld dat we overeenstemming hebben bereikt met De Friesland en onder invloed van Zilveren Kruis is nu vooraf bekend welke middelen er vrij komen om aan doelstellingen van het HLA te besteden.

Het bestuur zet onder meer in op een verdere uitbreiding van praktijkmanagement op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op wijkmanagement. Ook andere vormen van ondersteuning krijgen aandacht. Een ander belangrijk aspect is ICT. Wij pleiten eerst voor visievorming alvorens nieuwe projecten te starten. Wij beogen dit te doen door binnen het FHV bestuur in samenwerking met Dokterszorg een projectgroep ICT op te richten. Tenslotte mag meer persoonsgerichte zorg ook niet onvermeld blijven. 

De gesprekken die moeten leiden tot concrete afspraken hopen wij voor de Ledenraad van 2 maart te hebben afgerond.