Hoofdlijnen akkoord (HLA) 2021 en 2022

 
Hoofdlijnen akkoord (HLA) 2021 en 2022
Het geld dat in 2021 is ingezet voor het hoofdlijnenakkoord is in 2022 ook weer beschikbaar. Het is structureel geld. Dat biedt de kans om door te bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Concreet betekent dit dat de modules van vorig jaar bijna allen weer terugkomen met aanvullingen. Dokterszorg en FHV hebben hierin met de zorgverzekeraar de volgende zaken uitgewerkt.

Vervolg 2021: Keuze uit drie opties
De voortzetting van 2021 geeft u de volgende keuzes:

  1. Zorg op afstand – het stimuleren en gebruiken van zelfmetingen door de patiënt.
  2. Het stimuleren van een Persoonsgerichte benadering / Positieve gezondheid.
  3. Praktijkanalyse Friesland – versterken van de huisartsenpraktijk door uitvoeren praktijkanalyse (In 2021 heeft ruim 85% van de praktijken gebruik gemaakt van de modules. Laten we dit jaar gaan voor 100%!).

Nadere informatie
U heeft als het goed is al nadere informatie van Dokterszorg gehad over deze opties. Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u dit nalezen op HAWEB.
Als u dan nog vragen overhoudt, kunt u contact opnemen met Dokterszorg.

HLA 2022: nieuwe prestaties
2022 is het laatste jaar van het huidige hoofdlijnenakkoord.

In Friesland zijn na overleg met de inkopers voor 2022 twee nieuwe prestaties afgesproken. Mogelijk heeft u daarover al een mail gehad van Zilveren Kruis.
In Friesland wordt, in ieder geval voor de duur van het contract, ACP opnieuw mogelijk gemaakt. Zilveren Kruis hanteert de term behandelwensgesprek. Deze prestatie zal voor iedere praktijk worden toegevoegd. De prestatiecode 31244 is van toepassing voor het eerste gesprek met een tarief van € 80,=. Voor het tweede gesprek, prestatiecode 31242, geldt een vergoeding van € 40,= . Beide betreft een prestatie per verrichting en is vanaf april 2022 te declareren. Als u in 2022 een tweede gesprek voert omdat er vorig jaar nog ACP is gedeclareerd, declareert u dit jaar het tweede gesprek. Nadere details staan in de mail van de zorgverzekeraar.

Een tweede nieuwe prestatie is een extra vergoeding voor een positief gezondheidsgesprek. Dit geldt alleen voor praktijken die de IPH gecertificeerde cursus hebben gevolgd via JZOJP 2021 of in het verleden. Deze praktijken krijgen de mogelijkheid -nadat ze zijn aangemeld via Dokterszorg- om naast een dubbelconsult een extra prestatie te declareren van € 20,- per gesprek met ingang van april 2022. Ook hierover meer details in de mail die de zorgverzekeraar stuurt.

Een nieuw akkoord?
Dit jaar is het laatste jaar van het lopende HLA. Op landelijk niveau zijn partijen hard bezig met een nieuw akkoord dat per 2023 zou moeten ingaan. De verwachting is dat daar rond de zomer meer duidelijkheid over is.

Karin Groeneveld.