Hoe declareer ik ELV in 2017?

 
 
In 2017 kunt u het eerstelijnsverblijf declareren bij de zorgverzekeraars, omdat vanaf 2017 deze verstrekking onder de zorgverzekeringswet valt. Iedere huisarts mag deze prestatie declareren ongeacht of het nu om een bij hem ingeschreven patiënt gaat of niet. Dat staat in de NZa tariefbeschikking en is in de financieringsbijeenkomsten toegelicht. Hieronder lichten we de codes en spelregel toe.

Er zijn vier nieuwe prestaties voor het eerstelijnsverblijf. De codes en tarieven zijn als volgt:

12150

Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag korter dan 20 min

€ 40,34

12151

Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag 20 min en langer

€ 69,91

12152

Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, ANW korter dan 20 min

€ 69,36

12153

Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, ANW 20 min en langer

€ 107,49

Indien de patiënt een terminale patiënt is of een indicatie heeft, maar geen WLZ behandeling geniet, kunt u ook Intensieve zorg declareren in plaats de bovenstaande prestaties. Het gaat dan om de volgende prestaties:

13034 Intensieve zorg, dag  

€ 71,29

13036 Intensieve zorg, ANW

€ 122,97

Er zijn bepalingen die van toepassing zijn bij het ANW tarief. In de tariefbeschikking staat dit als volgt omschreven:
Voor de prestaties Huisartsenzorg ELV en Intensieve zorg geldt dat indien de visite aanvangt tijdens ANW-uren, dan het ANW-tarief in rekening mag worden gebracht.
Het ANW-tarief kan niet worden gedeclareerd indien de visite is geleverd tijdens een dienstuur HDS.  Indien “Intensieve zorg” conform de prestatiebeschrijving wordt geleverd aan een patiënt die opgenomen is in een setting voor elv, kunnen de prestaties “intensieve zorg” in rekening worden gebracht.

Als u nog vragen heeft over ELV, dan kunt u die sturen aan huisartsenkringfriesland@lhv.nl