Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg: hoe verder?

 
 
Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg: hoe verder?
In september vond in Heereveen een denksessies plaats over de herijking van de kernwaarden en kerntaken binnen de huisartsenzorg. Onder leiding van twee gespreksleiders werd gediscussieerd over verschillende thema’s en scenario’s voor de toekomst.

De sessie in onze regio stond niet op zich. In het hele land gingen huisartsen met elkaar op zoek naar de onderliggende argumenten van keuzes voor een bepaald scenario. Deze argumenten geven inzicht in de kernwaarden die de huisartsen ervaren ten aanzien van hun vak en de toekomst daarvan.    

Enquête
De inzichten van de 66 bijeenkomsten in het land worden gebruikt voor een enquête die binnenkort onder alle huisartsen wordt verspreid. Of u nu bij een denksessie aanwezig was of niet, via deze enquête kunt u uw mening geven over de toekomst van het vak. De enquête staat vanaf 23 oktober tot 4 november open en alle huisartsen mogen deelnemen. Een uitnodiging volgt.

Doel project ‘Toekomst huisartsenzorg’
Het uiteindelijke doel van het project ‘Toekomst huisartsenzorg’ is te komen tot een duidelijke beschrijving van de kernwaarden en kerntaken binnen de huisartsenzorg, zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Zeer relevant, gezien alle veranderingen in de zorg en de wereld daaromheen.

De uitkomsten van het project worden gepresenteerd op een conferentie op 21 januari a.s. in Woudschoten, de plaats waar zestig jaar geleden een stevige basis voor de huidige huisartsenzorg werd gelegd.

Meer over het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’ leest u hier .