Helder(e) communicatie

 
Helder(e) communicatie
Zoals in de vorige nieuwsbrief al bericht is kan de app Helder in de huisartsenpraktijk gebruikt worden om veilig en AVG-proof mee te lezen en te rapporteren in het digitale cliëntendossier van de drie grote regioaanbieders van wijkverpleging en thuiszorg, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en de Kwadrantgroep (o.a. Palet en de Friese Wouden).

Door veel collega’s wordt de app al met tevredenheid gebruikt, maar bij recent aangeslotenen zijn er nog veel vragen en kritische opmerkingen. Wij nemen als bestuur die signalen serieus en hebben een afspraak gemaakt met de drie aanbieders om de implementatie te verbeteren.

De app kan een bijdrage leveren aan betere samenwerking tussen huisarts en thuiszorg, maar dan moet het wel voor iedereen duidelijk zijn hoe het werkt en waartoe het dient. Het is de vervanging van het papieren dossier. Het is géén platform voor ouderenzorg. Daar draaien nu pilots van via Vital Health en Vip calculus.

We streven ernaar dat er per regio een verbeterplan en duidelijk aanspreekpunt zal komen.
Verder is de helpdesk van Helder voor acute vragen te benaderen via Nedap (softwareleverancier) telefoon: 0544-471683 of E-mailadres: support@helder.health.