Helder stopt doorontwikkeling in 2021

 
Helder stopt doorontwikkeling in 2021
Niet alleen wij huisartsen, maar ook de regioaanbieders van wijkverpleging zelf (dus klanten van NEDAP) waren verrast door de mededeling van NEDAP dat de doorontwikkeling van de Helder-app volgend jaar gaat stoppen.

In een gesprek met Helder/NEDAP is uitgebreid gesproken over de slechte communicatie hierover vanuit hun kant. Helder gaat stoppen omdat men de deelname door huisartsen onvoldoende vindt en het daarmee niet kansrijk genoeg is als “opvolger” van het papieren dossier. Daar kunnen wij niets aan veranderen, wij zijn geen opdrachtgever en geen klant van Helder. De toepassing was kosteloos voor de huisarts. Helder kent een kleine groep enthousiaste gebruikers onder de Friese huisartsen, maar er is ook een deel dat het omslachtig en lastig vindt. Het is ook niet de ideale generieke oplossing die wij als FHV nastreven. Het advies aan diegenen die Helder gebruiken is om daar voorlopig toch mee door te gaan, we hebben nu immers nog geen alternatief.

Hoe nu verder?
De wereld van de digitale koppelmogelijkheden is enorm in beweging gekomen, mede door de ontwikkeling van PGO’s. NEDAP en andere softwareleveranciers hebben nu het zogenaamde NUTS platform ingericht, dat bedoeld is om alle partijen die dat wensen op een veilige manier te koppelen en een nader af te spreken set gegevens uit te laten wisselen. Dat betekent dat je vanuit je eigen omgeving (HIS) kunt werken, zonder steeds opnieuw in te loggen. Wat zouden wij willen weten van VVT instellingen waar wij als huisarts hoofdbehandelaar zijn? Bijvoorbeeld verslaglegging, meetwaarden, samenvatting zorgplan, ACP, mogelijkheid om uitvoeringsverzoek digitaal te doen, MDO op afstand, etc., etc.  

Samen met Dokterszorg en met begeleiding van ROS Friesland zitten we als FHV er bovenop om in- en extern ons sterk te maken voor een aanpak die dit mogelijk gaat maken. Partijen die al “ouderenmodules” aanbieden zoals Vital Health en VIP zouden deze koppelingen wellicht kunnen gaan bouwen.  We zoeken daarbij ook nadrukkelijk de samenwerking met de VVT instellingen (Thuiszorg, ELV en WLZ zonder behandeling).  Ook hier geldt dat we door regie te pakken en samen te werken resultaten kunnen boeken.