HaROP is herzien

 
Dit jaar wordt het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP 2012) vervangen door het HaROP/Crisisplan 2018-2021. Doel is om met elkaar de huisartsenzorg te borgen als de Hagro of Dokterswacht Friesland de zorg mogelijk niet kan bieden. Informatie over dit plan vindt u in de twee bijgevoegde documenten: het beleids- en werkdocument.

Wanneer gebruikt u het HaROP?
Vanuit de dagpraktijk bent u zelf verantwoordelijk voor continuïteit van huisartsenzorg in de praktijk in geval van crisis. Maar als een crisis ontstaat die de dagpraktijk of regio overschrijdt, dan maakt u gebruik van het HaROP/crisisplan. Denk bijvoorbeeld aan een grieppandemie met uitval van veel personeel, waardoor de continuïteit van zorg onder druk komt te staan.

Of u  wordt – in de praktijk of op de post - door een incident geconfronteerd met een hoge zorgvraag, of met verstoring van de eigen bedrijfsvoering dat effect heeft op de continuïteit van zorg. In zulke gevallen gebruikt u het HaROP/crisisplan.  

Voor wie?

  • Huisartsen
  • Hagro Coördinatoren HaROP (HCH’s) en hun vaste vervangers
  • Het crisisteam

Dit HaROP/Crisisplan betreft de huisartsenzorg, huisartsenpraktijken en Dokterswacht Friesland.

Bijlagen: