Handreiking voor huisvestingsproblematiek

 
Handreiking voor huisvestingsproblematiek
Onlangs publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar Toekomstbestendige huisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat 77% van de huisartsen nadelen ervaart van de huisvesting van hun praktijk. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten is nodig om te voorkomen dat de huisvestingsproblemen op termijn leiden tot een nog groter tekort aan huisartsen en praktijkpersoneel en zelfs tot het verdwijnen van huisartsenpraktijken.

Hoofdlijn regionale uitkomsten onderzoek
De hoofdlijn van de uitkomsten van het onderzoek in Friesland laat zien dat vooral voldoende ruimte voor personeel, bereikbaarheid en parkeergelegenheid een grote rol spelen  Maar net zo belangrijk is de beleving dat ruimtegebrek opvolging hindert, evenals het een reden is voor een patiëntenstop. 40% van de respondenten wil verbouwen of verhuizen, maar slechts 17% ziet daar mogelijkheden toe.

Wat kunt u doen?
De LHV heeft  een aantal documenten opgesteld met tips en een handleiding hoe met de gemeente in gesprek gegaan kan worden. Zeker nu overal nieuwe coalities worden gevormd is het een kans om de huisvesting van huisartsen voor het voetlicht te krijgen. Ook zijn er enkele voorbeelden die worden toegelicht en een aanwijzing hoe u spreektijd kunt vragen in een raadsvergadering.

De landelijke resultaten van het onderzoek naar Toekomstbestendige huisvesting treft u hier aan. De overige documentatie vindt u op HAweb. We raden u aan om hier kennis van te nemen en dit binnen uw hagro of coöperatiebestuur te bespreken en zo nodig verder uit te werken.

Karin Groeneveld