Groeiende samenwerking met wijkverpleging

 
Het kringbestuur heeft regelmatig overleg met de koepels van de wijkverpleging. We bespreken dan ontwikkelingen en komen tot voorstellen van samenwerking. Onlangs zijn er twee nieuwe onderwerpen aan de orde gekomen. We leggen u deze voor.

Het eerste onderwerp is dat zorgaanbieders van wijkverpleging gestart zijn met een pilot van één jaar in drie gebieden rondom complexe wondzorg, in samenwerking met “Quality zorg”, die expertise heeft op dat vlak en verstrekkende adviezen geeft over de aanpak van complexe wonden. We zijn benieuwd naar het oordeel van de Friese huisartsen: Is dit ontzorging van de huisarts? Of is dit juist het ongewenst passeren van de regierol van de huisarts? We horen graag wat u er van vindt en starten hier een discussie over op Haweb. Binnen enkele dagen heeft u toegang tot de HAweb groep voor leden van de LHV-Huisartsenkring Friesland.

Het tweede onderwerp betreft Advance Care Planning. De wijkverpleging heeft een document geschreven waarin zij hun eigen rol beschrijven rond ACP. Voor huisartsen is ACP een prestatie in het kader van ouderenzorg. Het document laat de ruimte om lokaal samenwerkingsafspraken te maken. Is het een goede zaak dat de wijkverpleegkundige een actievere rol gaat spelen in het gesprek met patíënten over hun behandelwensen in de palliatieve fase? Ook hier zullen we met behulp van HAweb een discussie starten.

De uitkomst van beide discussies en een mogelijk vervolg worden op de ledenraad na de zomer geagendeerd.

Portefeuillehouder: Jet van Leeuwen