Gezocht: coassistentopleiders

 
Gezocht: coassistentopleiders
Wie wil aanstaande dokters wegwijs maken in het huisartsenlandschap? Ook waarnemers en hidha’s die in een dagpraktijk werkzaam zijn, kunnen coassistentopleider zijn.

Binnenkort wordt er gestart met de planning voor het eerste half jaar van 2021. Hier ligt nog een uitdaging. De achterstand, die is ontstaan door het plotseling stopzetten van de stages vanwege de COVID-19-pandemie eerder dit jaar, is helaas nog niet weggewerkt. Een deel van de coschappen is namelijk verplaatst waardoor er in het eerste half jaar van 2021 meer stageplaatsen Huisartsgeneeskunde nodig zijn dan normaal. 

De coassistent loopt gedurende 4 weken 8 dagdelen per week mee en daarnaast bij voorkeur nog 1-2 diensten. De student heeft op woensdag een onderwijsdag.

Opleider zijn kan alleen of met z’n tweeën.
Er staat een vergoeding van €680,= per coschap tegenover, die je in overleg met de praktijkhouder zou kunnen delen. Je kan zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent om een co te begeleiden.

Ook krijg je 4 accreditatiepunten, mits je een door ons gegeven docentvaardigheidstraining volgt.

Enthousiast geworden? Meer info?
Neem dan contact op met Janny Stoppels via sohag@umcg.nl

 Voor de volledige tekst van de werving klik hier