Gemeenten en verwijsbeleid jeugdzorg: geen wijziging in 2018

 
In de laatste ledenraad in december is besproken dat huisartsen een brief hebben gekregen van Sociaal Domein Friesland (verder SDF) - de organisatie die namens de Friese gemeenten de inkoop van de jeugdzorg in Friesland regelt - over nieuw verwijsbeleid in de jeugdzorg. Huisartsen zouden moeten gaan verwijzen met daarbij een specifiek profiel. Op 18 december is er naar aanleiding van dit nieuwe verwijsbeleid een gesprek geweest tussen SDF en vertegenwoordigers van gemeenten en de Kring en LHV-bureau.

SDF heeft erkend dat de communicatie beneden de maat is geweest en biedt daarvoor zijn excuses aan. Dit is niet de manier waarop SDF met huisartsen wil omgaan. In het overleg zijn niet alleen procesmatige maar ook inhoudelijke bezwaren ingebracht. De bezwaren worden herkend en erkend. Daarop is afgesproken dat het nieuwe verwijsbeleid voor huisartsen niet ingaat in 2018.

In de ledenraad werd ook aandacht gevraagd voor het contracteerproces. Kleine organisaties zouden niet meer gecontacteerd worden. SDF herkent dit niet. Integendeel, er zijn fors meer kleine partijen gecontracteerd. Alle gecontracteerde partijen zijn te vinden op
www.sdfportaal.nl onder het kopje zorgaanbod. Door verder te selecteren is het mogelijk een overzicht te krijgen. Als u hoort dat een aanbieder waarmee u goede ervaringen en werkafspraken heeft, niet gecontracteerd is, dan kunt u hen wijzen op de mogelijkheid om in januari alsnog een contract te krijgen. Aanbieders kunnen namelijk, indien er wordt voldaan aan de inkoopcriteria, op elk moment van het jaar een contract afsluiten.

Het gesprek vond in goede harmonie plaats en de Friese gemeenten zijn uitgenodigd om eind maart 2018 verder te praten over hun plannen, zodat we vroegtijdig kunnen overleggen over de mogelijke gevolgen voor huisartsen. Tevens wezen zij erop dat als u met spoed jeugdhulp nodig hebt, dan kunt u dag en nacht contact opnemen met Spoed4Jeugd: 0800-7763345.

Mocht u nog vragen hebben over de brief of de gemaakte afspraken, dan kunt u die stellen aan huisartsenkringfriesland@lhv.nl