Gebruik de juiste verzekeraarscode bij uw declaratie

 
Gebruik de juiste verzekeraarscode bij uw declaratie
Als u een declaratie indient bij een zorgverzekeraar, dan zit in dat bericht ook de code voor wie dat declaratiebericht bestemd is. Zo komt uw bericht aan bij de juiste verzekeraar. Deze viercijferige code fungeert als adres in een declaratiebericht.

De Friesland heeft gemeld dat er nog declaraties worden ingediend onder de oude, per 2019 vervallen, code 7084. De Friesland heeft met nadruk gevraagd gebruik te maken van de nieuwe code 3358. Laat eventueel de instellingen bij uw declaraties controleren om onnodige afwijzingen te voorkomen, als u er niet zeker van bent dat de nieuwe juiste code is ingesteld.

Wijzigingen email bij De Friesland en wijziging telefoonnummers
In het kader van de verdere integratie met Zilveren Kruis bij De Friesland is het e-mailadres: huisartsenzorg@defriesland.nl vanaf 15 oktober niet meer in gebruik. U kunt uw e-mail voortaan rechtstreeks sturen naar:

Voor vragen over declaraties en machtigingen kunt u bellen naar 0717-510099.