Facturering kringcontributie 2019 en voordelen lidmaatschap

 
 
Tijdens de Ledenraad van 4 december jl. is de kringcontributie voor 2019 vastgesteld.

De maximale contributie is € 600,00 voor alle huisartsen. Voor het exacte bedrag aan kringcontributie in uw situatie verwijzen we naar onze website.       


Factuur
Op korte termijn ontvangt u via de LHV automatisch de factuur voor de kringcontributie.

Wat doet de kring voor u met deze inkomsten?
Als Friese Huisartsen Vereniging voeren wij overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en zorgverzekeraars. Door onze krachten regionaal te bundelen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn voor ons daarom van groot belang.

Voordelen kringlidmaatschap

 • Regionale belangenbehartiging
 • Ondersteuning en advies, individueel en georganiseerd
 • Bewaken en versterken van de centrale rol van de huisarts in de regio
 • Verbinden van huisartsen(organisaties) met elkaar en met andere regionale organisaties

Dat realiseren we door:

 • Uitwisseling van informatie tussen de LHV en huisartsen in Friesland.
 • Toegang tot belangrijke en actuele dossiers via onze kringwebsite
 • Informatie over actuele zaken via de kringnieuwsbrief
 • Directe toegang tot HAweb
 • Overbrengen van de stem en mening van de huisarts uit deze regio bij de landelijke LHV-ledenraad

Voordelen LHV-lidmaatschap

 • Landelijke belangenbehartiging
 • Allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering).
 • Korting op nascholingen, bouwadvies, verzekeringen, praktijkwebsites, enzovoort.
 • Door het lidmaatschap van de LHV bent u ook automatisch aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun                      dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (onder andere van de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op het vakblad Medisch Contact.