Evaluatie Doktersacademie

 
De Doktersacademie is bijna twee jaar actief als nascholings- en deskundigheid bevorderende organisatie voor alle werkers in de huisartsenzorg. De Kring geeft de Doktersacademie een jaarlijkse financiële bijdrage. Met deze bijdrage is een basis gelegd voor de organisatie en bieden wij ondersteuning van alle werkgroepen voor deskundigheidsbevordering. Hiermee hebben wij als Kring een vast aanspreekpunt voor nascholingsvragen en hebben huisartsen zeggenschap over inhoud en vormgeving van de activiteiten.

In de ledenraad van 29 oktober jl. zetten Fernanne Verhoeven (voorzitter WDH) en Liesbeth van Albada (manager Doktersacademie) uiteen wat is gedaan en wat het voor de leden heeft opgeleverd. Na de toelichting constateert de vergadering dat met de inzet van de Doktersacademie de deskundigheidsbevordering en vormgeving van kwaliteitsbeleid van de Huisartsenkring in goede handen is.