Enquête toekomstvisie inrichting huisartsenspoedzorg in de ANW-uren

 
Vorige week bent u geïnformeerd over de afspraken die Dokterswacht Friesland met verzekeraars De Friesland en VGZ heeft kunnen maken. In dat nieuwsjournaal is ook een enquête aangekondigd over de huisartsenspoedzorg in de ANW-uren in Friesland.

Met onderstaande link nodigen wij u van harte uit om aan deze enquête deel te nemen.
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt.
 
https://nl.research.net/r/283J8TW

Zou u de vragenlijst zo snel mogelijk - maar uiterlijk 23 oktober - willen invullen, zodat wij uw input kunnen meenemen? We hopen op uw deelname.

Met hartelijke groet,

Brent Bearda Bakker, Friese Huisartsen Vereniging (portefeuillehouder ANW)
Martijn van der Werff, Dokterszorg Friesland (Raad van Bestuur)