ELV-loketten in Friesland: stand van zaken

 
Sinds het Eerstelijnsverblijf onderdeel uitmaakt van de aanspraken onder de zorgverzekeringswet, wordt er in verschillende regio’s hard gewerkt aan één loket. Kort gezegd is dat een centraal aanmeldpunt voor huisartsen en ziekenhuizen. Sinds vorig jaar wordt daar ook in Friesland hard aan gewerkt. Hieronder geven we u de stand van zaken weer.

Oorspronkelijk leek het erop dat er drie of meer aanmeldpunten zouden komen, maar bestuurders in Friesland hebben een poging gedaan om tot één aanmeldpunt te komen. Zover is het niet gekomen, maar er komen er nu naar verwachting twee, één voor Noordoost, Noordwest en Zuidoost Friesland  en één in de regio Heerenveen/Sneek.

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat deze loketten er op 1 april 2018 moeten zijn. Er is nu een gezonde concurrentie tussen beide projecten om deze deadline te halen. Bij het noordelijke loket is al een keuze gemaakt hoe het systeem gaat werken, daar kunnen we al een ruwe schets van geven.

Hier wordt op een website een landkaart gemaakt met daarop alle locaties in het werkgebied waar ELV geboden wordt. De arts kan aangeven of hij een hoogcomplex of laagcomplex bed zoekt, en of de klachten somatisch of psychogeriatrisch van aard zijn,
 
waarna alle locaties geselecteerd worden die op dat moment het gevraagde bed vrij hebben. Door op de gewenste locatie te klikken verschijnt dan het telefoonnummer. Mocht blijken dat de administratie niet goed is bijgehouden en het bed niet beschikbaar is, dan wordt de zorgaanbieder verantwoordelijk om een vrij bed te zoeken. De procedures en nadere afspraken die hierbij horen, worden op dit moment uitgewerkt.

Rond Heerenveen/Sneek werkt men aan een model met centrale triage (éen nummer) en dan interne verdeling onder de deelnemers.
 
Mogelijk dat ook deze regio aansluit bij het model van de landkaart, zodat hierdoor een totaaloverzicht van Friesland ontstaat. Wij hopen u op de ledenraad of in de eerstvolgende nieuwsbrief meer informatie over de realisatie te kunnen meedelen.

Als u vragen heeft over de projecten, dan kunt u die sturen naar
huisartsenkringfriesland@lhv.nl


Jet van Leeuwen