Elfstedentocht? Wat wordt van u als huisarts verwacht?

Bericht van Dokterswacht Friesland
 
Elfstedentocht? Wat wordt van u als huisarts verwacht?
Op de achtergrond zijn er al veel voorbereidingen voor een eventuele Elfstedentocht. De GHOR kondigt voor de Elfstedentocht GRIP 4 af en heeft een draaiboek beschikbaar. Ziekenhuizen in Friesland bereiden zich individueel voor op een Elfstedentocht. Er zijn gesprekken met de Elfstedentocht Vereniging en er is in het CrisisBeleidsTeam (CBT) van Dokterswacht extra aandacht voor de Elfstedentocht.

Het draaiboek van Dokterswacht is geëvalueerd en aangescherpt, waarbij de focus lag op voldoende opschaling. Dit aangezien er een toeloop van 1,5 tot 2 miljoen passanten wordt verwacht en er feesten in geheel Friesland georganiseerd worden. Crowd-management wordt toegepast.

Het CBT heeft meerdere scenario’s onderzocht en een advies voor opschaling opgesteld. Dit is besproken met het bestuur van de FHV. Deze heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het voorstel onder voorbehoud van enkele toevoegingen. Deze zijn opgenomen in het plan ‘opschaling Elfstedentocht’. Hieronder staat een samenvatting van de totstandkoming en inhoud van het plan en de consequenties hiervan.

Plan opschaling Elfstedentocht:

In het Elfstedentochtdraaiboek van de GHOR wordt er in 48 uur op drie momenten opgeschaald, namelijk: voor (A), tijdens (B) en na (C) de Elfstedentocht.

 1. Dokterswacht Friesland schaalt op vanaf 17.00 uur. Posten gaan open op de gebruikelijke tijd. Doordeweeks is dat om 17.00 uur.
 2. Dag van de Elfstedentocht (00.00 t/m 24.00 uur).
  Dokterswacht Friesland hanteert openingstijden als een zaterdagdienst én gaat op alle posten opschalen. Er wordt een schema van afschaling van huisartsen gemaakt. Wanneer het rustig is/blijft, schaalt het CBT volgens afschalingsschema af.
 3. Dag na Elfstedentocht (00.00-08.00 uur).
  Opschalen tot 8.00 uur. Hierna afschalen.

Uitgangspunten inzet huisartsen
Om bovengenoemde adviezen te kunnen implementeren zijn er de volgende uitgangspunten:

 • Alle huisartsen zijn beschikbaar; verloven worden ingetrokken;
 • Huisartsen die in het bezit zijn van een geldig startbewijs worden niet ingezet. (kopie startbewijs verstrekken vóór 10 februari 2020 aan afdeling  planning);
 • Gezien de benodigde inzet zal dit betekenen dat iedereen tenminste één dienst krijgt;
 • Rooster wordt 48 uur voor aanvang van de Elfstedentocht gemaakt en gecommuniceerd;
 • Afschalingsschema is 24 uur voor aanvang van de Elfstedentocht gemaakt en gecommuniceerd;
 • Waarneemlijn wordt direct open gezet;
 • Pas als het rooster is uitgegeven en/of een waarnemer de dienst doet, kan de huisarts kiezen om beschikbaar te zijn voor andere partijen;
 • Palliatieve zorg wordt door de eigen huisarts gedaan.

Ten aanzien van de bereikbaarheid van de posten en patiënten (met name in de Zuidwesthoek) worden afspraken gemaakt met de GHOR over doorgangen.

Met vriendelijke groet,

Carolien Slager
Dokterswacht Friesland