Eerste digitale landelijke Ledenraad LHV

 
Eerste digitale landelijke Ledenraad LHV
Donderdag 28 mei vond de eerste digitale landelijke Ledenraad LHV plaats. Vanuit Friesland zijn Dave van den Bremer en Elzelyne Balkema afgevaardigden naar de landelijke Ledenraad. Voor deze keer mocht er maar één afgevaardigde deelnemen. Als nieuwe afgevaardigde mocht ik (Elzelyne) jullie vertegenwoordigen en dit digitale vergaderen meemaken.

Ik moet zeggen dat de digitale vergadering prima verliep, gestructureerd en interessant. Ik kon helaas niet, zoals bij Dave, trakteren op suikerbrood. Dit is een traditie geworden bij vertrek en komst van een nieuwe afgevaardigden uit Friesland. Het welkom van de anderen was er overigens niet minder om. Naast een update rond COVID-19 en de inzet van de LHV, kwamen de nodige onderwerpen tijdens de vergadering aan de orde.

Prioriteit op ANW
Naast de inzet van het project Spoed=Spoed: minder huisartsen in de nacht, maar fitte huisartsen overdag, wordt een tweede prioriteit toegevoegd. Van ‘kopen en verkopen’ naar ‘delen en verdelen’. Is het mogelijk om met een ander model de ANW-diensten in te vullen?  Hiervoor worden meerdere representatieve focusgroepen gestart en worden leden benaderd met hun ideeën hierover. Via HAweb komt hierover meer informatie. Na de zomer worden de resultaten bekend.  

Opzet nieuwe Toekomstvisie
Na het formuleren van de kerntaken in de huisartsenpraktijk naar aanleiding van de Woudschotenconferentie vorig jaar, is gewerkt aan aanpassing van de visie. Deze visie is opgesteld en door een heel aantal huisartsen getoetst. De vraag aan de Ledenraad was of er nog grove fouten/onduidelijkheden in zaten. Dit document willen ze vorm geven op de website van Toekomst Huisartsenzorg waar een interactieve tool komt en je met doorvragen kunt doorklikken en antwoord kan krijgen op de vraag: ‘is dit de taak voor de huisarts’. De eerste omschrijving dekt de algemene lading prima en met de tool en uitwerking kan het goed helpen om als huisarts een keuze te maken.

Stand van zaken contractering verzekeraars
In een overzicht viel te lezen wat de stand van zaken is rond de invulling van het hoofdlijnen akkoord (HLA). Helaas viel te constateren dat er sprake is van een marginale implementatie van het HLA. De beoogde versnelling van de Juiste Zorg Op de Juiste Plaats wordt niet gerealiseerd. Sommige verzekeraars lijken zich met name te richten op onderwerpen die hen op dit moment goed uit komen.

Verenigingszaken
Als Ledenraad hebben we de jaarrekening goedgekeurd. Het is goed om te constateren dat er een forse vermindering is van het ziekteverzuim. Door flink aandacht te geven aan preventie en vervanging van zieken is dit mooie resultaat bereikt. Financieel gezien was het resultaat ook keurig, mede door een meevallende aandelenkoers.

Verder is medegedeeld dat het project MOVE (modernisering Ledenraad) vertraging heeft opgelopen als gevolg van COVID-19. In het najaar wordt dit weer opgepakt. De VIBE (vergroten impact en betrokkenheid) is afgerond, de oplegnotitie staat op HAweb.

We hebben als Ledenraad ook afscheid moeten nemen van het bestuurslid Wendy Borneman. Zij wordt voorzitter van het NHG. Hierdoor komt er een plek vrij in het bestuur. Volgend jaar verloopt ook de termijn van Carin Littooij. Het voorstel is ter vergadering aangenomen om twee vacatures open te zetten voor het bestuur. Tevens is er een openstaande vacature in de benoemingscommissie. Er komt nog een profielschets op HAweb.

Afspraken griep- en pneumokokkenvaccinaties
Aan het eind van de vergadering kwam ook nog een mooie mededeling over financiering en spillageregeling van de vaccinaties. Kort voor de bijeenkomst met de Ledenraad vond een intensief overleg plaats tussen LHV, VPH en het ministerie van VWS over de actuele ontwikkelingen rond de vaccinaties in het najaar. LHV en VPH hebben duidelijke afspraken kunnen maken om extra risico’s en kosten voor huisartsen te beperken. De spillage voor pneumokokken wordt 0% en voor de griep mag 10% extra besteld worden zonder spillagekosten. Tevens is het bedrag voor koelcapaciteit verhoogd naar € 750.000,=  dit komt neer op € 300,= per praktijk, indien 50% van de praktijken deze aanvraagt. Bij meer aanvragen wordt dat bedrag naar beneden bijgesteld. Zo’n 1400 praktijken kunnen mogelijk niet vaccineren in de eigen praktijk. Daarvoor wordt nu gevraagd of de gemeenten kosteloos ruimtes beschikbaar willen stellen.