Een tolk nodig? De Kring vergoedt het

 
Een tolk nodig? De Kring vergoedt het
Vanaf 1 mei 2017 tot 1 mei 2018 kunt u met de code 437471 kosteloos gebruik maken van de telefonische tolkenservice van TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland) ten behoeve van anderstaligen.

Wie kan gebruik maken van deze tijdelijke regeling?
Deze regeling geldt voor alle huisartsen (en diens POH/assistente) werkzaam in het werkgebied van LHV-huisartsenkring Friesland met uitzondering van huisartsen werkzaam in Leeuwarden. Huisartsen werkzaam in Leeuwarden hebben al een regeling tolkenvergoeding via het Leeuwarder Fonds Achterstandswijken (LFA), om die reden worden zij van deelname aan deze regeling uitgesloten.

Hoe werkt het?
Het enige wat u (of uw POH/assistente) hoeft te doen, is de volgende stappen te volgen:

  • U belt met TVcN (088 - 255 52 22); vervolgens voert u de klantcode in van de kring: 437471
  • U kiest voor optie 2 en daarna voor optie 1 (direct een tolk aan de telefoon)
  • U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:
    • Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
    • Postcode en huisnummer van praktijkadres.

U heeft in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het LHV-kring Friesland (437471) ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.

Beschikbaar budget
Het budget ten behoeve van deze regeling is afkomstig van Stichting Fonds de Gavere. Deze stichting heeft dit jaar weer een subsidie van €6.500,- beschikbaar gesteld aan de kring. Zo is het voor de kring mogelijk om deze regeling voort te zetten. Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkdienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget zijn bereikt voor 1 mei 2018, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Interesse in de regeling?
Wenst u gebruik te maken van deze regeling? Dan verzoeken we u vriendelijk om de Regeling tolkenvergoeding Friese Huisartsen goed door te nemen en kenbaar te maken bij uw assistente.

Tijdelijke landelijke regeling voor nieuwe statushouders
Naast deze regionale regeling is er ook een tijdelijke landelijke regeling die ook op 1 mei 2017 is ingegaan. Als het goed is heeft u kennis genomen van deze regeling in het bericht van de LHV van 1 mei 2017. Sinds 1 mei 2017 vergoedt de overheid ook tolkdiensten voor nieuwe statushouders. Voorwaarde hierbij is dat de statushouder een verblijfsdocument heeft dat is afgegeven na 1 juli 2016. Na inschrijving in de huisartsenpraktijk worden tolkdiensten voor de betreffende statushouder nog 6 maanden door de overheid vergoed. Ook tolkdiensten voor asielzoekers met een COA zorgpas worden al geruime tijd door de overheid vergoed. 

Procedure bij een nieuwe statushouder
1. Bel met TVcN telefoonnummer 088 – 255 52 10
2. Geef aan de medewerker het AGB-nummer van de praktijk door.
3. Geef aan de medewerker het documentnummer van het verblijfsdocument van de statushouder, de gewenste taal en duur door. Betreft het een aanvraag voor een nieuwe patiënt in de praktijk, dient u ook de inschrijfdatum in de praktijk door te geven.
4. U wordt doorverbonden met een tolk.