De FHV onthoudt zich van stemming over MOVE

 
 De FHV onthoudt zich van stemming over MOVE
Tijdens de landelijke LHV Ledenraad van 9 maart jl. is het voorstel voor de MOdernisering van de VEreniging (MOVE) goedgekeurd. Van de 23 kringen waren er drie tegen het voorstel, vier kringen -waaronder- Friesland onthielden zich van stemming en de anderen, inclusief de Wadi waren voor. De bespreking van de invoering van de verandering kwam niet aan de orde. Als Friesland hebben we ons kritische geluid laten horen.

Naar aanleiding van de commentaren die wij hebben ontvangen tijdens de FHV Ledenraad van 2 maart, hebben wij een stuk geplaatst op de HAwebpagina van de LHV Ledenraad waarin we de belangrijkste bezwaren vanuit Friesland kenbaar hebben gemaakt.

Als belangrijkste punt hebben wij aangegeven dat we graag zouden zien dat het getalscriterium voor het bepalen van een afdeling wordt afgeschaft. Als kring hebben wij een logisch werkgebied en een prima ondersteuning vanuit Dokterszorg en de LHV. Wij hebben er voor gepleit om Friesland als afdeling aan te merken.

Verder hebben wij aangegeven dat wij zorgen hebben over de democratische invulling en dan met name de directe stemming. Wij zouden graag zien dat de “popular vote” bijdraagt aan de positie van de toekomstige ambassadeurs en de algemene besluitvorming, in plaats van dat deze adhoc stemming ze ondermijnt.

Bij de invoering van de verandering van de vereniging zullen wij als bestuur rekening houden met de bezwaren zoals geuit en inzetten op versterking van de FHV. Wij willen graag een sterke FHV blijven, met een duidelijk positie in de regio en een link naar de landelijke organisatie.