Bestuur wagro Friesland zoekt per direct nieuwe bestuursleden!

 
Bestuur wagro Friesland zoekt per direct nieuwe bestuursleden!
Per 1 oktober 2020 hebben Anneke van Schepen en Wouter Schmit Jongbloed afscheid genomen als bestuurders van de wagro. We willen hen hartelijk danken voor hun inzet en wensen ze het allerbeste toe!

Op dit moment wordt het wagrobestuur gevormd door Hanne-Marei Floor (voorzitter) en Elzelyne Balkema. Elzelyne gaat eind dit jaar met zwangerschapsverlof. Dit betekent dat er maar één actief bestuurslid is per december 2020. Helaas is dit te weinig om alle taken van de wagro te kunnen uitvoeren en dus ook te weinig om de belangen van de achterban te behartigen.

De wagro is dan ook dringend op zoek naar waarnemers die de vrijgekomen plaatsen in het bestuur willen opvullen. De invulling van het takenpakket binnen de wagro is vrij bespreekbaar en tevens is er een vacatievergoeding voor de gewerkte uren.

Voor aanmelding of voor meer informatie neem contact op met het wagrobestuur via wagrofriesland@lhv.nl