Bericht over Jeugdzorg naar Friese gemeenten

 
Zoals afgesproken met de leden heeft het bestuur alle gemeenten in Friesland een bericht gestuurd. In het bericht maakt de Kring zich kenbaar als contactpunt voor te benaderen huisartsen. Met het bericht is de verwachting dat gemeenten gemakkelijker hun vragen via de Kring gaan stellen. Op deze manier is het beter mogelijk de huisartsen en gemeenten met elkaar in contact te brengen.

Met de brief is ook de notitie (jeugdzorg) meegestuurd. In de notitie wordt duidelijk gemaakt dat de huisartsenzorg te verdelen is in basis, aanvullend en extra aanbod.