1 mei 2022, 1 nummer voor ELV in heel Friesland.

 
1 mei 2022, 1 nummer voor ELV in heel Friesland.
Het ELV Loket Friesland ondersteunt u bij het in kaart brengen van de urgente hulpvraag van uw patiënten. Daarbij gaat het specifiek om eerstelijnsverblijf voor patiënten die tijdelijk niet veilig thuis kunnen zijn, maar waarvoor een ziekenhuisopname niet (meer) nodig is. Na een succesvolle pilotperiode breidt het Triagepunt zich vanaf 1 mei uit naar heel Friesland. Naast ZuidOostZorg, KwadrantGroep en Noorderbreedte sluiten Patyna en Meriant zich aan en is er proviciaal 1 nummer voor huisartsen beschikbaar.

Samenwerking wordt uitgebreid
Door de triage voor het eerstelijnsverblijf centraal op te pakken, hoeft u voortaan nog maar één nummer te bellen: 088 - 512 7777. Het ELV Loket kijkt dan direct mee naar wat er nodig is en welke plek er beschikbaar is. Voor zowel u als huisarts en voor uw patiënt betekent deze aanpak dat er sneller duidelijkheid is over plaatsing. Dubbele triage wordt hierdoor voorkomen en door de uitvraag vanuit het ELV wordt direct duidelijk welke zorgorganisatie de beste plek voor uw patiënt beschikbaar heeft. In een enkel geval lukt het toch om met aanvullende thuiszorg wel thuis te kunnen blijven. Eerder, in 2019, lanceerden samenwerkende Friese zorgorganisaties de website www.herstelzorg.frl. Hier vindt u het meest actuele overzicht van beschikbare bedden van laag- naar hoogcomplex.

Meer informatie
Het ELV Loket Friesland staat vanaf 1 mei 24/7 voor u klaar. U kunt ons eenvoudig bereiken via 088 - 512 7777. Tussen 8:30 en 17:00 wordt u bij triage en plaatsing geholpen door de triagisten van het ELV Loket. Buiten deze tijden wordt u automatisch doorverbonden naar de Zorgcentrale die de triage en plaatsing overneemt. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via bovenstaand nummer.