Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
16 jul 2020
Voorlichtingsmateriaal donorregister in de Friese taal
Op 1 juli 2020 is de donorwet gewijzigd. De wet maakt duidelijk of uw patiënt na zijn of haar overlijden al dan niet organen en weefsel aan een andere patiënt wil doneren. In het bijzonder voor... Lees meer
10 jun 2020
Oproep input vergoeding beeldbellen
Sinds de uitbraak van het Coronavirus, is de toepassing van beeldbellen met de patiënt toegenomen. Leveranciers spelen hierop in door voor een korte periode een gereduceerde prijs te vragen voor hun... Lees meer
10 jun 2020
Aanbod twee uur extra praktijkmanagement
Voor iedereen die nu financiering voor praktijkmanagement krijgt en in fase II verkeert, zal er in juni een aanbod komen om per 1 juli 2020 twee uur extra praktijkmanagement per normpraktijk erbij te... Lees meer
10 jun 2020
Uitkomsten digitale besluitvorming Ledenraad FHV
Vanwege het feit dat de Ledenraad van de FHV op 13 mei geen doorgang kon vinden, heeft het bestuur van de FHV in de nieuwsbrief van 29 april jl. aan de afgevaardigden van de Ledenraad verzocht om... Lees meer
10 jun 2020
Eerste digitale landelijke Ledenraad LHV
Donderdag 28 mei vond de eerste digitale landelijke Ledenraad LHV plaats. Vanuit Friesland zijn Dave van den Bremer en Elzelyne Balkema afgevaardigden naar de landelijke Ledenraad. Voor deze keer... Lees meer
10 jun 2020
Helder(e) communicatie
Zoals in de vorige nieuwsbrief al bericht is kan de app Helder in de huisartsenpraktijk gebruikt worden om veilig en AVG-proof mee te lezen en te rapporteren in het digitale cliëntendossier van de... Lees meer
10 jun 2020
Herhaalde oproep: Vacature geschilleninstantie huisartsenzorg, lid huisarts
Organisatie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) behandelt klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Ten behoeve van de huisartsenzorg biedt SKGE, naast een landelijk erkende... Lees meer
07 mei 2020
Ouderenzorg
Ouderenzorg blijft voorlopig een belangrijk beleidsterrein voor de FHV. Met de inrichting van 5 coöperaties binnen Friesland om te komen tot betere netwerkvorming met lokale en regionale stakeholders... Lees meer
07 mei 2020
Kring sluit herziene raamovereenkomst voorbehouden handelingen met VVT-instellingen
De handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging... Lees meer
28 apr 2020
GGZ Friesland stuurt voortaan per kwartaal een caseload-overzicht
GGZ Friesland zal voortaan per kwartaal een caseload-overzicht sturen naar huisartsen. Middels dit schrijven willen we u daarover graag verder informeren.
  • Vorige