Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
09 jun 2022
Uitnodiging symposium
Wat ons bindt....Samenwerken door de lijnen heen.
12 mei 2022
Hoofdlijnen akkoord (HLA) 2021 en 2022
Het geld dat in 2021 is ingezet voor het hoofdlijnenakkoord is in 2022 ook weer beschikbaar. Het is structureel geld. Dat biedt de kans om door te bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg.... Lees meer
12 mei 2022
1 mei 2022, 1 nummer voor ELV in heel Friesland.
Het ELV Loket Friesland ondersteunt u bij het in kaart brengen van de urgente hulpvraag van uw patiënten. Daarbij gaat het specifiek om eerstelijnsverblijf voor patiënten die tijdelijk niet veilig... Lees meer
31 mrt 2022
Coming soon: Hoofdlijnenakkoord 2021 wordt voortgezet
Het hoofdlijnenakkoord 2021, onder de naam Toekomstbestendige huisartsenzorg, wordt in 2022 doorgezet. Dat kan omdat dit geld structureel is en dus opnieuw kan worden ingezet. De huisartsen die in... Lees meer
31 mrt 2022
Handreiking voor huisvestingsproblematiek
Onlangs publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar Toekomstbestendige huisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat 77% van de huisartsen nadelen ervaart van de huisvesting van... Lees meer
31 mrt 2022
Monitor Ouderenzorg van start
Aan het eind van 2021 hebben wij gevraagd of leden zich wilden melden die mee willen doen aan de monitor Ouderenzorg. Het gaat dan om praktijken die een speciale functionaris daarvoor hebben... Lees meer
31 mrt 2022
Vooraankondiging symposium ‘Anders omgaan met gezondheid’ op 11 mei 2022
De groeiende zorgvraag en een toenemend tekort aan personeel is niet alleen voor de huisartsenzorg een grote uitdaging, maar ook voor alle zorgpartners om ons heen. Het FHV bestuur vertegenwoordigt... Lees meer
03 mrt 2022
Praktijkscan: Hoe richt u de praktijkorganisatie zo efficiënt mogelijk in?
Taken zijn toegenomen en teams zijn groter geworden. De praktijkvoering écht goed onder de knie krijgen en efficiënt inrichten, is een uitdaging. Een brede en objectieve kijk op uw praktijk helpt... Lees meer
15 feb 2022
Zilveren Kruis stelt beleid bij
Afgelopen vrijdagmiddag hebben jullie allen het bericht ontvangen dat Zilveren Kruis de keuze geeft per april terug te gaan naar de oude POH-S module en de oude module ouderenzorg, of een andere... Lees meer
15 feb 2022
Regioplan Friesland voor Organisatie en Infrastructuur
Met Zilveren Kruis/De Friesland is overeenstemming bereikt over de omvang en invulling van de beschikbare middelen voor Organisatie en Infrastructuur in Friesland. Dit betekent dat er gelden zijn om... Lees meer
  • Vorige