Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
04 dec 2018
POH-S: zorg dat u het portaal van VECOZO goed invult
Vanuit enkele praktijken hebben we te horen gekregen dat er een verlaging van de POH-S vergoeding zou zijn. Dit blijkt echter op een misverstand te berusten. Hieronder gaan we daar kort op in.
19 nov 2018
Wijzigingen op de website van herstelzorg.frl
Met ingang van 14 november is op de website herstelzorg.frl nu ook zichtbaar waar plaatsen zijn voor patiënten die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) nodig hebben of waar plekken zijn voor patiënten... Lees meer
24 okt 2018
Terugblik en vooruitblik naar 30 oktober: weer één vereniging
In de afgelopen 2 jaar is door de besturen van de LHV-Huisartsenkring Friesland en de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland hard gewerkt aan de fusie tot één vereniging. Uitgangspunten hierbij... Lees meer
24 okt 2018
Nieuwe huisartsbestuursleden Huisartsenlaboratorium Friesland
Om de continuïteit te garanderen zullen Michiel Eggink en Brent Bearda Bakker in het HAL bestuur de plaatsen van Anjo Reininga en Erik Broekman innemen. Het bestuur is blij met deze continuïteit en... Lees meer
24 okt 2018
Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg: hoe verder?
In september vond in Heereveen een denksessies plaats over de herijking van de kernwaarden en kerntaken binnen de huisartsenzorg. Onder leiding van twee gespreksleiders werd gediscussieerd over... Lees meer
21 aug 2018
Concept statuten FHV - ten behoeve van de Ledenraad Huisartsenkring Friesland op 19 september
Met groot genoegen stuur ik u namens het bestuur van de LHV-Huisartsenkring Friesland de conceptstatuten van de nieuw te vormen Friese Huisartsen Vereniging. Nieuwe statuten zijn nodig om een... Lees meer
19 jul 2018
Wat een zomer!
Met de laptop op het terras, uitzicht over water en weiland, vogels kwetteren, eenden plonzend in het water, ochtendzonnetje, lichte bries. Er schuift een scheepje voorbij in de vaart. Aan de... Lees meer
19 jul 2018
Huisarts en gemeente: VIR
Onlangs is er via een lid van onze kring een vraag bij het bestuur binnengekomen over de Verwijsindex Fryslân. Aanleiding was een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Dat is de Friese versie van... Lees meer
19 jul 2018
Kwaliteitskader POH GGZ aangevuld
In mei 2018 heeft het bestuur een addendum op het kwaliteitskader POH-GGZ Friesland vastgesteld. Dit addendum is specifiek voor de POH GGZ Jeugd. Hieronder geven we een korte toelichting.
19 jul 2018
Uitkomsten inventarisatie WLZ zorg
In mei van dit jaar hebben we een korte enquête gehouden om te peilen hoe u zorg leveren aan patiënten met een WLZ indicatie ervaart. De werklast van huisartsen is hoog en voor deze groep is een SOG... Lees meer
  • Vorige