Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
07 mrt 2017
GGZ: Aanpassing declareren POH-GGZ per 2017
Vanaf 1 januari 2017 is er een wijziging in de declaratie van het moduletarief POH-GGZ. Lees hieronder of dit voor u van toepassing is.
07 mrt 2017
GGZ: Klankbordgroep DFZ
Sinds de introductie van de basis ggz roept DFZ twee keer per jaar een klankbordgroep bijeen voor vertegenwoordigers uit de verschillende echelons.
07 mrt 2017
GGZ: Suïcidepreventie in Supranet
In zeven regio’s, waaronder Friesland, is een gemeenschappelijk initiatief gestart om het aantal zelfmoorden terug te dringen. De coördinatie hiervan ligt bij de ggd.
07 mrt 2017
GGZ: E-health en consultatie
De module POH-GGZ van De Friesland biedt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van e-health en consultatie.Twee vinkjes in de overeenkomst volstaan.
07 mrt 2017
POH-GGZ: Kwaliteit van zorg en WKKGZ
De POH-GGZ is inmiddels een vaste, geaccepteerde en gewaardeerde kracht geworden in meer dan 90% van de huisartsenpraktijken in Friesland. Het merendeel is gedetacheerd via GGZ Friesland, een kleiner... Lees meer
07 mrt 2017
POH-GGZ Jeugd
In 2016 is het Kader voor een POH-GGZ jeugd verschenen, waarin de 24 Friese gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar en de Friese Huisartsenkring afspraken hebben gemaakt over de POH-GGZ jeugd in... Lees meer
07 mrt 2017
GGZ: Afspraken over terugverwijzen chronische psychiatrische patiënten naar de eerste lijn
De afgelopen jaren is van huisartsenzijde aangegeven dat de manier van wederzijds verwijzen tussen ggz-instellingen en huisartsen niet altijd soepel verloopt en dat afspraken daarover onduidelijk... Lees meer
07 mrt 2017
GGZ: Acute Zorg
De huisarts ondervindt regelmatig problemen bij het verwijzen van patiënten met acute psychiatrische problematiek. Overdag is de behandelaar vaak moeilijk te bereiken en in de ANW-uren kost het... Lees meer
16 dec 2016
Heeft u alles geregeld voor de WKKGZ?
Met ingang van 1 januari 2017 is de volledige WKKGZ een feit. Er zijn de laatste maanden veel vragen geweest over verschillende aspecten. Daarom zetten we hier kortheidshalve nog een en ander op een... Lees meer
15 dec 2016
Input voor de volgende cao Huisartsenzorg
In de laatste Kringledenraad van 7 december jl. is een terugkoppeling gegeven van de input voor de nieuwe CAO Huisartsenzorg.
  • Vorige