Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
19 nov 2019
Gezocht: co-opleiders
Wie wil aanstaande dokters wegwijs maken in het huisartsenlandschap? Ook waarnemers en hidha’s die in een dagpraktijk werkzaam zijn, kunnen co-assistentopleider zijn.
05 nov 2019
Verlengde sluitingsdatum ANW-enquête
Drie week geleden ontving u een enquête over de huisartsenspoedzorg in de ANW-uren in Friesland. De enquête is door 185 respondenten ingevuld. Waarvoor onze hartelijke dank. De responsmogelijkheid... Lees meer
05 nov 2019
Rectificatie Enquête onder verwijzers en gebruikers ELV loket
In de op 31 oktober 2019 toegezonden nieuwsbrief waarin wordt verwezen naar de Enquête onder verwijzers en gebruikers ELV loket, is in de begeleidende tekst abusievelijk een fout geslopen. Er... Lees meer
05 nov 2019
Enquête contractering
Ook dit jaar heeft de LHV weer een enquête vanuit NewCom per mail uitgezet naar praktijkhouders waarin gevraagd wordt hoe het contract en het proces rondom totstandkoming van het contract is ervaren... Lees meer
18 okt 2019
OPEN - Oproep aan alle Friese huisartsen
Per 1 juli 2020 zijn de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ (Wabvpz) en de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) volledig van kracht. Deze wetgeving heeft... Lees meer
17 okt 2019
Enquête toekomstvisie inrichting huisartsenspoedzorg in de ANW-uren
Vorige week bent u geïnformeerd over de afspraken die Dokterswacht Friesland met verzekeraars De Friesland en VGZ heeft kunnen maken. In dat nieuwsjournaal is ook een enquête aangekondigd over de... Lees meer
17 okt 2019
Wijziging kringcontributie en landelijke contributie per 1 januari 2020
Vanaf komend jaar voert de gehele LHV een wijziging door in de contributiesystematiek. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de contributie die u betaalt, zowel voor het landelijke als voor het... Lees meer
29 jul 2019
Jaarverslag 2018 Dokterszorg
De huisartsenzorg en het zorglandschap zijn volop in ontwikkeling. Dokterszorg ziet en begrijpt de veranderende rol van de huisarts. Daarom is Dokterszorg er voor de huisartsen in Friesland. Samen... Lees meer
26 jul 2019
Subsidie voor verbouwen huisartsenpraktijken Fryslân
Huisartsen kunnen subsidie aanvragen bij de Provinsje Fryslân voor de verbouw van een bestaande praktijk of de bouw van een nieuwe praktijk in Friesland. Hiervoor is een bedrag van in totaal € 325.... Lees meer
17 jul 2019
Zomerbrief 2019
Beste Collega’s, Alhoewel de zomer nog niet erg wil vlotten, wordt op de praktijk toch zichtbaar dat de zomervakantie is aangebroken. Hier en daar een leeg bureau, mannen in korte broek in de... Lees meer
  • Vorige